LOCO CROCO

Услови за испорака

Испораката се врши на адресата дефинирана од Купувачот при извршената нарачка исклучиво на подрачјето на Р. Македонија само на лицето со својство на Купувач (име и презиме) или на лицето дефинирано како преземач на нарачката од страна на Купувачот.

Испораката се наплаќа во зависност од тежината на производот, без оглед на висинита на износот на нарачката, а преземањето може да се изврши исклучиво од страна на Купувачот (или наведеното лице за прием на нарачката) со покажување валиден документ за лична идентификација.

Испораката на нарачките ќе се врши преку доставната фирма Тотал Пост Логистик – партнер за логистика на ДИМИМА ДОО – Скопје за овој вид испораки.

Тотал Пост Логистик – партнер за логистика на ДИМИМА ДОО за овој вид испораки, има обврска да го контактира Купувачот за да се договори точното време на испорака во рок од 3 работни дена по извршената онлајн нарачка.

Доколку доставувачот – овластеното лице на партнерот за логистика на ДИМИМА ДОО – Скопје за овој вид испораки не успее да го најде Купувачот или наведеното лице за прием на нарачката на наведената адреса за испорака, ќе биде оставена писмена информација до испраќачот за направен обид за испорака и информации за контакт, каде што Купувачот е должен да се јави во рок од 2 работни дена, со цел повторно да се договори термин за испорака на нарачката на адресата на Купувачот.

Доколку Купувачот не се јави во продолжениот рок од 2 дена, ДИМИМА ДОО -Скопје има потполно право да го задржи производот и/или услугата,а парите не ги враќаме назад.

КОШНИЧКА 0